Varför kameraövervakning?

Ur säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv:

Ett kameraövervakningssystem lösningen för att minska svinn, stölder, inbrott, hot, skadegörelse m.m.

Idag är kameraövervakning mer accepterat på allmänna platser och det är mera ovanligt att en butik inte har övervakning i någon form. Med rätt systemlösning kan man arbeta mer proaktivt med att upptäcka händelser i ett tidigt skede eller ett inbrottsförsök utan manuell bevakning.

Den förebyggande effekten av kameraövervakning har alltid varit svår att mäta men det man vet är att brottslingen undviker kameraövervakade platser. Yrkesmässiga brottslingar tar större risker och maskerar sig vid rån eller inbrott men få brott utförs utan rekognosering.

Genom den hela tiden ökade bevakningen i samhället har myndigheterna stor nytta av att kunna få händelser verifierade med övervakningsbilder. Genom att knyta personer till platser kan en utredning fortgå och i bästa fall leda till direkta åtal om bildmaterialet är tillräckligt bra.

En kameraövervakad plats upplevs alltid som en säkrare och tryggare plats för både personal och besökare.

Andra användningsområden för kameraövervakning är t ex:

  • Processövervakning inom t.ex industrin
  • Flödesreglering såsom parkeringsplats eller fabriksområde
  • Hemsidor, väder och byggarbetsplatser
  • Inspektion som arbetsverktyg

Ring oss på 046 - 18 99 99 ..eller skicka e-post så kontaktar vi er!