Säkerhet analys & design

Efter ett första möte på plats utför våra säljare en grundlig behovsanalys. Tillsammans med kunden identifierar vi verksamhetens specifika säkerhetsrisker och övervakningsbehov.

Med analysen som utgångspunkt designas ett kundspecifikt kameraövervakningssystem med rätt teknik för att nå uppsatta mål.

Vår ambition är att alltid erbjuda det system som ger våra kunder största möjliga nytta i förhållande till kostnaden, varken mer eller mindre.

Vi kan erbjuda både fastpris och löpande offerter som alltid presenteras med fördelaktiga finansierings- och servicealternativ.

Ring oss på 046 - 18 99 99 ..eller skicka e-post så kontaktar vi er!