Kameraövervakning

Kameraövervakning är en metod som minskar brottsligheter som inbrott, stölder, hot, eller skadegörelse.

Det blir allt vanligare att montera säkerhetskameror för att övervaka allmänna platser och industrier.

Kameralagen

Den 1 juli 2013 började den nya kameraövervakningslagen att gälla. Kameraövervakningslagen (2013:460) gäller istället för delar i PUL (Personuppgiftslagen) samt den tidigare LAK (Lagen om allmän kameraövervakning) från 1998.

Kameraövervakningslagen gäller dit allmänheten har tillträde och är tillståndspliktigt. Undantaget är butik efter att en anmälan skett till länsstyrelsen. Syftet ska endast vara att förbygga, förhindra och utreda brott. Kameran ska vara fast monterad och ha fast optik. Bildlaging får ske upp till 60 dagar.

Platser dit allmänheten inte har tillträde omfattas ej av kameraövervakningslagen, såsom lager, personalutrymmen och kontor.

Den som bedriver kameraövervakningen ansvarar för att skydda materialet och att entré till övervakat område har en tydlig skyltning.

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet samt utövar tillsyn för övervakning av allmän yta. Tillsynsmyndighet för övervakningen där allmänheten inte har tillträde är Datainspektionen.

Övervaka har stor kunskap om gällande lag och tillämpad praxis. Så önskar ni mer information eller vill ha en rådgivande part, så tveka inte att ta kontakt med oss. Du kan också läsa mer om Kameraövervakningslagen på Datainspektionens hemsida.

Ring oss på 046 - 18 99 99 ..eller skicka e-post så kontaktar vi er!